Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Μία συλλογή θεμάτων επανάληψης Α Λυκείου ή/και προετοιμασίας για τη Γ Λυκείου

Οι ακόλουθες ασκήσεις εστιάζονται στην ύλη της Α Λυκείου, όπως, σχεδόν, αυτή έχει διαμορφωθεί με το νέο πρόγραμμα σπουδών και μπορούν να αξιοποιηθούν στην προετοιμασία των μαθητών που θα ξεκινήσουν να φοιτούν στην Γ Λυκείου.

  1. Τριβή και μεταβλητή μάζα
Ένας άντρας τραβάει με σταθερή οριζόντια δύναμη F=12 Ν μία άδεια κυβική δεξαμενή ακμής α=0,5 m και μάζας m=10 kg. Κάποια στιγμή (t=0) αρχίζει να βρέχει με ρυθμό 0,02 mm/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ της δεξαμενής και του βρεγμένου οδοστρώματος είναι σταθερός και ίσος με 0,1. Η πυκνότητα του νερού είναι: pν=1000 kg/m3.
α. Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση της δεξαμενής.
β. Να βρεθεί η χρονική στιγμή κατά την οποία η δεξαμενή αποκτά μέγιστη ταχύτητα.
Δίνεται: g=10 m/s2
Οι υπόλοιπες ασκήσεις εδώ
ΥΓ. Φτιάχνω σε ηλεκτρονική μορφή τις απαντήσεις των θεμάτων και ελπίζω να τις αναρτήσω σύντομα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου