Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Φυσική Α Λυκείου (Εξισώσεις κίνησης-Συνάντηση κινητών)


Οι εξισώσεις κίνησης δύο κινητών Α και Β περιγράφονται από τις σχέσεις: xA=2t (S.I.) και xB=6-t (S.I.).
α. Να βρεθεί η χρονική στιγμή της συνάντησης των δύο κινητών.
β. Να βρεθεί η θέση των κινητών τη χρονική στιγμή αυτή.
γ. Ποια χρονική στιγμή τα δύο κινητά απέχουν απόσταση 9 m.
δ. Από ποια χρονική στιγμή και μετά το κινητό Β κινείται στα αρνητικά;
ε. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των δύο εξισώσεων σε κοινό σύστημα αξόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου